• Català
  • Español
  • English
Exercicis Espirituals de Sant Ignasi
Què són els Exercicis de Sant Ignasi
Exercicis Espirituals de Sant Ignasi 

Tot art té les seves pràctiques pròpies: el piano, la pintura, l'esport,... També s'ha parlat de l'art d'estimar i de l'art de viure que no es desenvolupen sense un cert coneixement propi i l'exercici de determinades actituds. No és, doncs, estrany que també es parli d'exercicis espirituals. El nostre esperit, per a viure de manera sana i plena, necessita també exercitar-se: un coneixement acurat d'un mateix i un sentit pràctic per a créixer com a persona i com a persona solidària. Això val per a tothom que vulgui créixer humanament, tingui les idees o creences que tingui.

 

Els Exercicis Espirituals que va escriure sant Ignasi de Loiola, després de llargs anys d’experiència i reflexió, són una pedagogia per a poder créixer en aquella manera humana de viure que s’inspira en Jesús de Natzaret i el seu Evangeli.

 

No són ni cursos, ni discursos, sinó una pedagogia pràctica per a la realització d’una experiència plenament personal sota el guiatge d’una persona experta. Hi ha diferents maneres de concretar aquesta pràctica dels exercicis (en solitud o en la vida corrent, individualment o en grup, durant vuit dies o menys, o durant tot un mes…), són modalitats diferents que dependran de la necessitat i el moment que viu cada persona.

 

El Centre d'Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa és un espai privilegiat per a la pràctica dels Exercicis Espirituals: a l’indret mateix on Ignasi de Loiola va viure l’experiència que donaria lloc al Llibre d’Exercicis, la casa reuneix totes les condicions necessàries per a retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària i ofereix una àmplia i variada programació d’Exercicis en les seves diverses modalitats.

 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova s/n 08241 Manresa (Barcelona) - +34 93 872 04 22 - info@covamanresa.cat