• Català
  • Español
  • English
Qui som
PROEMI


1 - Cinc-cents anys enrere Ignasi de Loiola va romandre gairebé un any a Manresa (1522-1523), després de baixar de Montserrat on hi havia simbolitzat el seu radical canvi de vida desprenent-se de l'honor dels vestits nobiliaris i de l'agressivitat que simbolitzava la seva espasa, en una memorable vetlla davant la Verge Negra.

L’estada a Manresa va determinar un canvi decisiu en la seva vida. Aquí, durant llargues hores d'oració i penitència a la Cova, va quallar la seva radical transformació en el seguiment del Senyor Jesús, pobre i humil. Així ho reconeixia en la seva vellesa, quan pressionat pels companys, va revelar passatges de la seva vida. Recordava amb èmfasi que una vegada, anant a l'església de Sant Pau pel camí del riu Cardener, s’assegué mirant al riu; llavors se li obriren els ulls de l'enteniment i va entendre i conèixer moltes coses, tant de tipus espiritual, com de fe i de lletres. Li semblaven totes les coses noves, com si fos un altre home i tingués un altre intel·lecte. Desbordat de llum i de gratitud, afegeix, anà a agenollar-se davant una creu, que era a prop, per donar gràcies a Déu.

Aquesta fou la culminació de l'experiència d'Ignasi en els seus onze mesos de Manresa que, des de llavors, esdevé punt de referència de l'espiritualitat ignasiana i de tota l'obra intel·lectual, social, pedagògica, cultural, etc... que neix d'ella.

2 - Les arrels ignasianes impulsen a noves fronteres. Ens trobem davant un radical canvi de paradigma. La transformació que està experimentant el planeta requereix un enfocament nou per a reptes nous. Això afecta radicalment a les religions i als camins espirituals que neixen d'elles. Per tant, també afecta a la proposta que volem fer des del nostre Centre d'Espiritualitat.

Així com els Exercicis són la síntesi audaç d'Ignasi a partir dels diversos corrents de la seva època, avui hem de continuar audaços com ell i col·laborar en la formulació de síntesis globals i transconfesionals. La Il·lustració del Cardener ens hi impulsa. Per això en el lloc que la commemora s'hi ha col·locat una espiral amb noms de místics i místiques de tots els temps i tradicions, que baixa i puja de l'interior a l'exterior del "propi pou".

En la mateixa experiència espiritual del Cardener, Ignasi -que fins aquest moment havia viscut un temps de solitud i aïllament- va sentir un desig sempre creixent d'ajudar els altres. En conseqüència, aquest Centre Internacional vol tenir davant seu l'horitzó de tot el món, amb especial atenció a les persones víctimes de la pobresa, de la injustícia i de tot sofriment humà. Jesús de Natzaret, el Senyor, que va passar fent el bé i guarint tota malaltia, i que per Ignasi fou la referència constant de la seva vida, serà el nostre principi inspirador a l'hora de donar respostes a les insospitables crides del futur.


VISIÓ

La Cova de Sant Ignasi és un Centre Internacional d'Espiritualitat que ofereix primàriament la pràctica, estudi i formació sobre l'experiència ignasiana genuïna. 

1.1. Amb la pràctica dels Exercicis, en les seves diverses modalitats, prioritzant l'acompanyament personalitzat, convençuts que en els nostres temps d'incerteses i canvis, la tradició ignasiana ajuda a integrar la interioritat i el compromís per un món més just, la profunditat del discerniment i la lucidesa de l'acció. 

1.2. Amb l'estudi i formació sobre els Exercicis i l'Espiritualitat ignasiana en cursos, seminaris i congressos, en estreta vinculació amb la "Escola Ignasiana d'Espiritualitat" (EIDES, de "Cristianisme i Justícia"). Així es pretén oferir una aplicació i traducció de l'espiritualitat ignasiana a les diferents circumstàncies del nostre món.


La Cova de Sant Ignasi és un Centre Internacional d'Espiritualitat que vol participar en la recerca que realitzen tantes persones, creients i no creients, de noves formes de descobrir i endinsar-se en el misteri del Real a partir del treball de la interioritat, combatent a la vegada "la globalització de la superficialitat" (Adolfo Nicolás).

Mogut per l'experiència de la "il·luminació" d'Ignasi davant el Cardener, el Centre d'Espiritualitat busca el diàleg amb les fronteres de la nostra confessionalitat, amb el desig de trobar resposta a les preguntes crucials de l'existència, en el comú anhel de construir una societat més solidària i justa. Això ho concreta especialment en:

2.1. L'oferta de diversos programes de Silenci, Interioritat, Contemplació, moguts per la pedagogia ignasiana del "coneixement intern" que llança a la vegada a la inefabilitat del misteri i a deixar-se afectar, com Jesús, per les pobreses de tot tipus.

2.2. L'estudi teòric sobre la Interioritat en les diverses Tradicions Religioses, i la participació i promoció de fòrums, seminaris i espais de formació.


La Cova de Sant Ignasi és un Centre Internacional d'Espiritualitat, que en l'estela de la història ignasiana i de la Companyia, té una especial atenció a l'adolescència i joventut, fomentant en ells el procés de creixement en la fe i la "iniciació" en els àmbits descrits en els dos epígrafs anteriors.

3.1. Ofereix pedagogies per suscitar la interioritat, el silenci, l'autoconeixement ... (amb exercicis d'expressió corporal, dansa, relaxació, silenci, reflexió ...) de manera que els adolescents experimentin l'alegria de la descoberta del misteri del Transcendent en el propi cor i en el cor de la vida, no obviant, sinó encaixant els trencaments propis i aliens que va descobrint en el seu procés de creixement.

3.2. Fomenta l'estudi teòric de la pedagogia de la interioritat per a adolescents i joves, participa en els fòrums de reflexió sobre el tema, convoca un seminari permanent d'experts i dedica una especial atenció a la formació de "pedagogs de la interioritat", una interioritat que, en el l’estela d'Ignasi, només serà vàlida si es conjuga amb la "exterioritat"


La Cova de Sant Ignasi és un Centre Internacional d'Espiritualitat que sent la universalitat com un constitutiu de la seva missió. Amb això volem ser fidels a Ignasi de Loiola que tenia la convicció que "el bé com més universal és més diví" i, alhora, volem sintonitzar amb la dinàmica de globalització que caracteritza la nostra època.

4.1. Per això, l'horitzó del servei d'aquest Centre és atendre les demandes que sorgeixin de diferents parts del món, i a totes les propostes i necessitats emergents, amb la gamma variada de sensibilitats, dins l'àmbit dels objectius descrits en els apartats anteriors.

4.2. Per respondre de manera adequada a aquesta fita, el Centre Internacional d'Espiritualitat, integrarà Guies espirituals i Professors de diferents parts del món buscant la sinergia per a la realització plena dels diferents objectius.MISSIÓ

En la efemèrides del 2022 (500 anys de l'estada d'Ignasi a Manresa) volem potenciar eficaçment l'atracció que Manresa ha tingut al llarg de mig mil·lenni, com a bressol de les espiritualitats ignasianes (religioses i seglars) i de tota l'obra cultural, social, pedagògica ... que neix d'elles.

La "missió" de la Cova de Sant Ignasi (Santuari i Centre Internacional d'Espiritualitat) és ser "memòria" d'aquesta "font" originant.

I només serà "memòria" (en el més genuí esperit ignasià) si és creativa, si és capaç de deixar-se colpejar pels reptes de la complexa realitat del nostre avui, pels seus "goigs i esperances, tristeses i angoixes".

En aquesta època d'internacionalisme i globalització desitgem facilitar que la "Cova de St Ignasi" continuï essent, com ho ha estat durant cinc-cents anys:

1. Punt de referència de les famílies ignasianes i de les obres impulsades per elles.

2. Lloc de transformació interior com ho va ser per a Ignasi.

3. Escola de formació en espiritualitat, especialment per "formadors" i agents "multiplicadors".

4. Escola de valors. L'activitat del Centre desitja vehicular una formació que conjugui, a títol d'exem-ple: interioritat i profunditat, capacitat d'anàlisi i discerniment, sentit crític i compromís social, cons-ciència individual i social, etc.

Creiem que el lloc sant de la "Cova de Sant Ignasi", on Ignasi es va trobar amb el Senyor Jesús, amb la immediatesa d'un amic que parla amb el seu amic, està obligat a respondre a aquesta demanda que de-sitgem oferir des dels quatre àmbits que contempla la "visió".

 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova s/n 08241 Manresa (Barcelona) - +34 93 872 04 22 - info@covamanresa.cat